Zbardhja e dosjeve, peng e pushtetarëve

Derisa në të gjitha vendet e rajonit, madje edhe më gjerë, në vendet që kanë dalë nga ishsistemi komunist, në fazën e tyre tranzicionale, e kanë hartuar dhe zbatuar Ligjin e zbardhjes së dosjeve, si proces i shkëputjes nga ish-regjimet e kaluara kriminale, dhe formë ndëshkuese dhe e diferencimit nga njerëzit e së kaluarës kriminale në shërbim të regjimit, Republika e Kosovës edhe pas 8 vjet pavarësi nuk e ka arritur ta bëjë një veprim të tillë.

You must be logged in to post a comment Login