Lufta e dyte ILIRO-ROMAKE , Përpjekjet për t’u shkëputur nga varësia romake.

Lufta e dyte ILIRO-ROMAKE , Përpjekjet për t’u shkëputur nga varësia romake.

Në vështrimin e parë mund të duket se punët në Iliri u rregulluan në atë mënyrë që garantonin respektimin e traktatit të paqes dhe një sundim të qetë për pushtuesin. Megjithatë, ngjarjet politike treguan se as ilirët, as fqinjët e tyre maqedonët, nuk donin të pajtoheshin me gjendjen e krijuar. Në vitet që pasuan luftën […]