Kimioterapia, “të vërtetat” dhe “gënjeshtrat”


Në Kongresin Ndërkombëtar në Romë, numrat që lidhen me rastet e kancerit dhe teknikat e reja të ndërhyrjes. Ju nuk bëheni radioaktivë dhe flokët tuaj bien vetëm nëse truri është i rrezatuar Në Itali, rreth 366,000 raste të reja të sëmundjes diagnostikohen çdo vit (rreth 1,000 në ditë), nga të cilat rreth 54% janë te meshkujt dhe rreth 46% te femrat. Tumoret përfaqësojnë shkaktarin e dytë të vdekjes (30%) pas sëmundjeve kardiokirurgjike (38%); kanceri më i zakonshëm, me përjashtim të kancerit të lëkurës, është ai i zorrës së trashë-rektumit (14%), pasuar nga kanceri i gjirit (13%), prostatës (11%), të mushkërive (11%) dhe kancerit të fshikëzës (7%).

Për trajtimin e kancereve të caktuara, niveli i përdorimit të terapisë rrezatuese është rritur ndjeshëm në vitet e fundit dhe kërkesa për këtë lloj të terapisë do të vazhdojë të rritet për shkak të një popullsie në plakje dhe, për këtë arsye, në rritje rastet e tumoreve. Rezultatet e azhurnuara mbi radioterapinë janë në qendër të Kongresit “Pikat kryesore në radioterapi: 2014” të mbajtur sot në Romë, organizuar nga Shoqata Italiane e Onkologjisë Radioterapike (Airo).

Këtu është një diagram që ilustron funksionimin e radioterapisë dhe që heq disa besime dhe shqetësime rreth teknikës. Analiza është kuruar nga Prof. Vittorio Donato, Drejtor i U. O.C. e Radioterapisë së Spitalit San Camillo – Forlanini i Romës.

A është e vërtetë që pas radioterapisë bëhem radioaktiv?

False: pas trajtimit mund të qëndroj pranë të gjithë njerëzve pa ndonjë kufizim. Rrezatimi vepron drejtpërsëdrejti vetëm në bunker ku kryhet terapia e rrezatimit, pas së cilës rrezatimi vazhdon veprimtarinë e tij ekskluzivisht në zonën e rrezatuar. Jashtë zonës së trajtimit, radioterapia nuk ka efekt.

A është e vërtetë se trajtimi shkakton humbjen e flokëve?

False: radioterapia bën që flokët të bien përkohësisht vetëm nëse truri i tërë rrezikohet dhe flokët rriten, me përjashtime të rralla, brenda 12 muajve nga përfundimi i trajtimit.

Radioterapia lehtëson dhimbjen?

E vërtetë: radioterapia kontrollon dhimbjet në shumë situata, si për shkak se zvogëlon masën e tumorit ashtu edhe pse është drejtpërdrejt një efekt lehtësues i dhimbjes. Ky kapacitet është shfrytëzuar më shumë në trajtimin e metastazave të kockave, ku kryhen shumë pak seanca të radioterapisë, në përgjithësi vetëm një dhe për më tepër përsëriten.

A e djeg lëkurën?

False: një eritemë e lëkurës është e mundur, por përgjithësisht e kontrolluar. Djegiet e mëdha ndodhin kur përdoreshin pajisje të tjera të tilla si terapi kobalt. Me këto pajisje u kryen fusha të mëdha rrezatimi pa sistem të përshtatshëm të kontrollit të dozave të pranishme sot.

Radioterapia është si ndërhyrja kirurgjikale?

E vërtetë: në shumë raste radioterapia është një alternativë për kirurgji. Në tumoret URL, prostatës dhe rrethe të tjera, radioterapia arrin rezultate të ngjashme me kirurgjinë. Natyrisht, një integrim i mirë me kirurgët është i nevojshëm për të zgjedhur pacientët më të përshtatshëm. Teknika e radioterapisë, gjithsesi, arrin të kryejë trajtime stereotaksiale ose radiokirurgjike në shumë lëndime, veçanërisht në fushat cerebrale, pulmonare dhe hepatike.

Radioterapia zgjat shumë kohë?

E vërtetë/false: varet nga trajtimi, disa ditë më parë, disa javë të tjera, madje edhe dy muaj. Koha varet nga qëllimi i trajtimit të radioterapisë, në fakt kjo mund të jetë shëruese ekskluzive, preoperative për të zvogëluar masën që duhet të operohet, postoperativë për të zvogëluar rrezikun e përsëritjes, në bashkëpunim me trajtimin dhe konsolidimin e kimioterapisë dhe përfundimisht ekskluzivisht paliativ. Por kjo në të gjitha grupmoshat.

You must be logged in to post a comment Login