Njihuni me “hormonin e pasionit”

Ky hormon mund të shërbejë për të identifikuar dhe trajtuar çrregullimet seksuale. Ekziston një hormon “pasioni”, i quajtur kisspeptina, që rrit dëshirën seksuale te meshkujt dhe zvogëlon ankthin. Ai është shumë i rëndësishëm për të luftuar problemet që lidhen me çrregullimet seksuale mashkullore dhe pikërisht ato që lidhen me ankthin, të cilat shpesh shkojnë krah për krah.

Ky hormon dhe roli i tij në dëshirën seksuale është identifikuar nga një studim nga King’s College London, paraqitur në konferencën vjetore të Shoqërisë Angleze të Endokrinologjisë, në Harrogate, në Mbretërinë e Bashkuar. Kisspeptina është një hormon i lidhur me zhvillimin gjatë pubertetit dhe shtatzënisë, dhe neuronet reagues ndaj këtij hormoni janë vendosur në një zonë të trurit të quajtur amygdala, e cila është qendrore për rregullimin e sjelljes seksuale dhe emocionale.

Në veçanti, zona në të cilën gjenden këto neurone është e ndjeshme ndaj feromonit, i cili ‘rregullon’ tërheqjen, që sugjeron se kisspeptina mund të luajë një rol në ndikimin e sjelljes seksuale. Kjo është pikërisht ajo që dijetarët donin të verifikonin me studimin e kryer te minjtë. Duke aktivizuar neuronet e ndjeshme ndaj kisspeptinës, me një qasje të sofistikuar dhe të saktë, ata zbuluan se minjtë meshkuj i kushtonin më shumë vëmendje femrave dhe ndërvepronin më shumë. Por jo vetëm kaq: duke kryer teste standarde u konstatua se kafshët treguan më pak shenja ankthi. Shqyrtuar së bashku, rezultatet tregojnë, sipas studiuesve, se neuronet aktivizohen nga kisspeptina e hormoneve dhe koordinojnë motivimin seksual dhe ankthin, në një mënyrë që inkurajon vetë aktivitetin seksual.

You must be logged in to post a comment Login